НОВОСТИ
 ПРОДАЖА
 АРЕНДА
 ЦЕНЫ
 КРЕДИТОВАНИЕ
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 СТРОИТЕЛЬСТВО
 РЕМОНТ
 УСЛУГИ
 ОБЪЯВЛЕНИЯ
 СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
 ЗАКОНЫ
 КАТАЛОГ ФИРМ
 КАРТА ГОРОДА
 ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
 СЛУЖБЫ ГОРОДА
 КОНТАКТЫ
 ОБМЕН ССЫЛКАМИ
 курс валют
Курс валют
Продается туристический комплекс «КАРПАТЫ»СИЗАМ - автоматические ворота, защитные роллеты, шлагбаумыНа Новостройке бесплатная доска объявлений
НОВОСТИ
18 июня, среда
ЗАКОН УКРАЇНИ
вiд 22.05.2003 № 889-IV
"Про податок з доходів фізичних осіб"
(витяг, "стаття 11" і "стаття 7" станом на 23.12.2004 р.)

Стаття 11. Оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна
11.1. Оподаткування операції з продажу нерухомого майна, яке перебувало у власності платника податку на момент набрання чинності цим Законом
11.1.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об'єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою цього податку у розмірі 1 відсотка від вартості такого майна, якщо загальна площа такого будинку, квартири або кімнати не перевищує 100 квадратних метрів.
У разі, коли площа такого об'єкта нерухомого майна перевищує 100 квадратних метрів, то частина доходу, пропорційна сумі такого перевищення, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.
11.1.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного з об'єктів нерухомості, зазначених у підпункті 11.1.1 цього пункту, або від продажу об'єкта нерухомості, іншого ніж зазначене у підпункті 11.1.1 цього пункту, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 7.2 статті 7 цього Закону.
У такому ж порядку оподатковується дохід від продажу об'єкта незавершеного будівництва.
11.1.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої державним органом, уповноваженим здійснюватитаку оцінку відповідно до законодавства.
11.1.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.1.1 чи 11.1.2 цього пункту, до вартості відповідного відчужуваного такою стороною об'єкта нерухомості.
11.2. Оподаткування операцій з продажу або обміну об'єкта нерухомості, набутого у власність платником податку після набрання чинності цим Законом.
11.2.1. Прибуток, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року будинку, квартири чи кімнати (включаючи землю, що знаходиться під таким об'єктом нерухомого майна, або присадибну ділянку), оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.
Зазначений прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об'єкта нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), зменшена на 10 відсотків у розрахунку за кожний рік володіння такою нерухомістю, починаючи з другого календарного року, наступного за роком набуття власності на таку нерухомість, а саме за такою формулою:
П = (Д - В) х (1-0,1 х (Р-1)), де
П - оподатковуваний прибуток;
Д - дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження об'єкта нерухомості;
В - витрати, понесені платником податку у зв'язку з придбанням такого об'єкта нерухомості;
Р - кількість повних або неповних календарних років, протягом яких об'єкт нерухомості перебував у власності платника податку (спільній сумісній власності з іншим членом подружжя).
При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об'єкта нерухомості.
11.2.2. Прибуток, одержаний від продажу протягом звітного податкового року більш ніж одного об'єкта нерухомості з числа зазначених у підпункті 11.2.1 цього пункту, або об'єкта нерухомості, не зазначеного у підпункті 11.2.1 цього пункту, розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим внаслідок продажу такого об'єкта нерухомості, та витратами, понесеними на його придбання (будівництво), та оподатковується за ставкою податку, визначеною пунктом 7.1 статті 7 цього Закону.
У такому ж порядку оподатковується прибуток від продажу об'єкта незавершеного будівництва.
При цьому сума податку з такого прибутку не може бути меншою суми мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому відбувається відчуження такого об'єкта нерухомості.
11.2.3. Для цілей визначення прибутку згідно з підпунктами 11.2.1 або 11.2.2 цього пункту:
-дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого нерухомого майна, розрахованої державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства;
-витрати з придбання такого об'єкта нерухомості, зазначені у нотаріально посвідченому договорі, а при понесенні витрат на будівництво (спорудження) такого об'єкта нерухомості - його оціночна вартість, розрахована державним органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до законодавства.
11.2.4. При обміні одного об'єкта нерухомості на інший (інші) кожна сторона договору міни сплачує 50 відсотків від суми податку, розрахованої згідно з положеннями підпунктів 11.2.1 або 11.2.2 цього пункту, відповідно до того, який об'єкт нерухомості відчужується, до його вартості.
11.3. Податковим агентом при нарахуванні доходів (прибутків), визначених цією статтею, є нотаріус, який:
а) посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна;
б) надає послуги із здійснення зазначених у цій статті розрахунків.
Сума нарахованого податку самостійно сплачується сторонами угоди, попередньо її нотаріальному посвідченню, або утримується податковим агентом, який сплачує (перераховує) її до бюджету у строки та за процедурою, встановленими законодавством для утримання та сплати (перерахування) державного мита.
11.4. Доходи (прибутки), зазначені у цій статті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок.

Стаття 7. Ставка податку.
7.1. Ставка податку становить 15 відсотків від об'єкта оподаткування, крім випадків, визначених у пунктах 7.2-7.3 цієї статті.
7.2. Ставка податку становить 5 відсотків від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:
-процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок);
-процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
-процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону;
-інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;
-дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохідністю, відповідно до закону;
-в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами цього Закону.
(Пункт 7.2 статті 7 в редакції Закону N 1958-IV (1958-15) від 01.07.2004).

  Новости  |  Продажа  |  Аренда  |  Цены  |  Кредитование  |  Проектирование  |  Строительство  |  Ремонт  
  Услуги  |  Объявления  |  Статьи по теме  |  Законы  |  Карта города  |  Каталог фирм  
  Ссылки по теме  |  Службы города  |  Контакты

 «НОВОСТРОЙКА Днепропетровск»
 Copyright © 2003-2008.  All Rights Reserved.
 Использование материалов сайта
 возможно только с разрешения владельца.
 Ответственность за достоверность представленных материалов,
 а также наличие лицензий и сертификатов несет рекламодатель.

Дизайн-студия «СВОЙ СТИЛЬ»

Сделано в дизайн-студии
«СВОЙ СТИЛЬ».


  Строительный портал. Рейтинг сайтов    OPTIME : каталог сайтов и ресурсов Интернет